Gelişim için yanınızdayız!

Eğitim, danışmanlık , koçluk ve mentorluk programlarıyla bireysel ve kurumsal hedeflerinize ulaşın.

Neden birlikte çalışmalıyız?

Bilgiye çok kolay ulaşsak da bildiklerimizi hayata geçirebilmek kolay olmuyor. Deneyimsel öğrenme çözümleriyle bilgiyi beceriye, beceriyi alışkanlığa dönüştürmeye destek oluyoruz.

İhtiyaç Analizi

Tecrübelerimize göre istekle ihtiyaç her zaman eşit değil. Gelişim ihtiyaçlarınızı çağdaş yöntemlerle analiz ediyoruz. Odak grup çalışmaları, on-line envanterler ve saha ziyaretleri ihtiyaç analizi için en çok kullandığımız yöntemler.

Uygulama

Gelişim ihtiyacı sadece eğitimle giderilmez. Profesyonel danışmanlık hizmetleriyle, iş süreçleri tasarımı, hedef planlama, proje yönetimi, eğitim, koçluk ve mentorluk programlarıyla deneyime dayalı profesyonel çözümler sunuyoruz.

Takip

Eğitim ve gelişim programlarında öğrenilen bilgilerin kalıcı davranış değişikliğine dönüşmesi için takip önemli. İlişkisel ve teknolojik takip uygulamalarımızla öğrenme alışkanlıklarını geliştiriyor, pozitif sonuçlar sağlıyoruz.

Ne sunuyoruz?

Eğitim gelişim için kullandığımız araçlardan sadece bir tanesi. Eğitimi destekleyecek danışmanlık, koçluk ve mentorluk programları ile dijital öğrenme araçları gelişim yolculuğunda bize destek oluyor

Kurumsal sözümüz

Sunduğumuz hizmetlerin her aşamasında kalite ve %100 memnuniyet garantisi veriyoruz.

img

İster kurumsal ister bireysel, gelişimle ilgili hedeflerinize ulaşmanız için yol arkadaşı olmaktan keyif alırız. Uzman olmadığımız alanlarda hizmet vermiyor ve ölçülebilir performans sonuçları yaratmaya söz veriyoruz.

Devrim Ersöz - Yönetim Danışmanı-Yazar

Güncel haberler

Gelişim faaliyetleri, danışmanlarımızın yazıları ve fazlasını buradan takip edebilirsiniz.

İknanın temel yapıtaşları

Eşinizle, arkadaşlarınızla, müşterilerinizle veya işyerinizdeki kişilerle zaman zaman fikirleriniz örtüşmüyor ve anlaşmazlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Bu an, çatışma anı olarak adlandırılır. Çatışma; anlaşma olasılığımızın çok düşük olduğu durumlarda ortaya çıkan istek, amaç, fikir ve beklentilerin karşımızda bulunan kişiyle uyuşmamasıdır. Görüş ve beklentilerimizin karşımızdaki kişiyle uyuşmadığı zaman ne yaparız? Davranış şeklimiz ne olmalıdır?

Fikir, amaç ve beklentilerimizin tehdit edildiğini algılayan beynimiz yoğun stres, kaygı ve korku anlarında bizlere “savaş ya da kaç” mesajı vermektedir. Bu çatışma anlarından  kaçtığımız sürece sorunu halının altına süpürüyor ve bunları biriktiriyor olabiliriz. Sorunlar artınca da çözümü çok zor veya imkansız bir hale dönebilir. Bu yüzden çatışmaları yok sayıp kaçmaktansa onları karşımızdakini ikna ederek onlarla uzlaşmaya çalışmalıyız. Uzlaşma alanında ustalaşmak için ikna yeteneklerimizi geliştirmeliyiz. Psikologlar, sosyal bilimciler ve araştırmacılar ikna üzerine binlerce yıldır araştırma ve çalışmalar yapmaktalar. Bu alanda en eski ve ciddi çalışmalar MÖ 384-MÖ 323 yılları arasında yaşamış olan Aristoteles’e kadar uzanmaktadır. Aristoteles’in Retorik adlı çalışması, hitabet, insanları etkileme ve ikna edici konuşmaların nasıl yapılması gerektiği ile ilgili tarihteki ilk felsefi çalışmadır.

Günümüzde iletişim, etkileme ve ikna üzerine yapılan tüm çalışmaların kaynağı Aristoteles’in Retorik adlı çalışmasındaki ETHOS, PAGOS, LOGOS adlı üçlemeden gelmektedir.

Ethos; Herhangi bir çıkar amacı gütmeyen iyi niyet olarak tanımlanmaktadır. Kişinin karakter yapısı ve ahlakına işaret etmektedir. İknacının kişiliği, saygınlığı, itibarı, karizması, ne kadar güven verdiği ile ilgilidir. İnsanların itibarlı, iyi karakter sahibi, güvenilir, tutarlı ve dürüst bir kişinin görüşlerini kabul etme olasılığı her zaman daha yüksektir. Bu yüzden bu özelliklerimizi geliştirmeli ve karşımızdakine yansıtmalıyız.

Pathos; Karşımızdaki insanın düşüncelerini anlayabilme, duygularını hissedebilme ve deneyimleyebilmedir. Karşımızdaki kişiyi can kulağı ile dinlemeli, açık uçlu sorular sormalı, hızlıca ve kesin bir yargıya varmamalı, sık yorum yapmaktan kaçınmalıyız. Günümüzde empati kurma olarak da ifade edilen bu yetenek geliştirilebilir. İyi bir empati kurabilmemizin önünde iki engel bulunmaktadır. İlk olarak ben-merkezci (ego-santrik) olmamalıyız. Ego santrizm sağlıklı bir empati kurmamızı engeller. İkincisi ise, çevremizdeki insanlara yeterli ve doğru iletişimde bulunabilecek yapı ve durumda olmamızdır. Örneğin, yoğun bir kaygı altında iken stresimizi kontrol atına alıp yönetemezsek duygularımızı başkalarının duyguları üzerine yoğunlaştıramayız.

Aristoteles’in Pathos kuramı, günümüz nöro-marketing akımının üzerine inşa edildiği temellerden biri sayılmaktadır.

Logos; Kavramsal kökenleri ‘’tesir etme ve dönüştürme gücü olan söz’’ olarak kabul edilen bu tanım günümüzde daha çok mantık olarak ifade edilmektedir. Güzel üslubumuzla karşımızdaki insanın beğenisini kazanarak, akılcı iletişim stratejileri ile etki altına alırız. Tüm soruları var olan farklılıkları da ortaya koyarak akılcı bir şekilde açıklarız.

Kişilik, duygu ve akıl üzerine inşa edilen Aristoteles’in ikna stratejisi günümüzdeki bir çok tekniğin temel yapı taşlarıdır.

Ersin Yazıcı