Eğitimcinin eğitimi

Kurum içi eğitmen rolü üstlenenler için ideal bir başlangıç programı. Deneyimsel eğitim tasarlayabilmek için gereken beceriler. Oyun tasarımı, sahne heyecanını yenme ve fazlası. Video çekimi ve geri bildirim seansları

Kurum ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

Süre: 2 Gün (Artı 1 gün video çekimi önerilir)

Program içeriği için iletişime geçiniz

Pazar analizi

Ürün ve hizmet pazarlamasının ilk adımı olan pazar analizi tekniklerine yoğunlaşır. Pazar araştırmaları, iç ve dış çevre, makro ve mikro değişkenler, SWOT, PEST, Mc Kinsey analizi gibi evrensel teorilerin gerçek hayattaki uygulamalarını gösterir.

Kurum ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

Süre: 1-2 Gün

Program içeriği için iletişime geçiniz

Nöro pazarlama

Yeni çağın satış ve pazarlama tekniği Nöro pazarlamayı temel ve ileri düzeyde deneyimlemenizi sağlar. Türkiye’den ve dünyadan nöro pazarlama örnekleri paylaşılır. Müşterinin bilinçaltına açılan pencereleri ve mesaj iletim stratejilerini gösterir.

Kurum ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

Süre: 1-2 Gün

Program içeriği için iletişime geçiniz

Proaktif iş becerileri

Her profesyonel çalışanın geliştirmesi gereken yetkinliklere odaklanır. Aşağıdaki temel modüllerden dilediğiniz seçerek kurumunuza özel bir program oluşturabilirsiniz

Hedef odaklılık

Proaktif davranış geliştirme

Kişiler arası iletişim

Yazılı iletişim

Zaman yönetimi

Stres yönetimi

İmaj yönetimi

Çatışma yönetimi

Takım çalışması

Kurum ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

Süre: 1-2 Gün

Program içeriği için iletişime geçiniz

Temel yönetim becerileri

İlk defa yönetici olacak çalışanlar için temel seviyede yönetim yetkinlikleri kazandırır. Evrensel yönetim fonksiyonlarından planlama, örgütleme, yürütme ve denetleme alanlarında becerileri geliştirir. Uygulama ve vakalarla desteklenir.

Kurum ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

Süre: 2 Gün (Artı 1 gün takip modülü önerilir)

Program içeriği için iletişime geçiniz